ΔΙΑΛΟΓΗ & ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Στις αδειοδοτημένες μας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, το εισερχόμενο παλαιό χαρτί προς ανακύκλωση μεταποιείται.

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας διαχωρίζει το παλαιό χαρτί σε ποιότητες, ανάλογες των αναγκών των χαρτοβιομηχανιών ανά τον κόσμο.

Το μεταποιημένο/διαχωρισμένο παλαιό χαρτί δεματοποιείται σε μορφή μπάλας 1,200 κιλών και αποθηκεύεται σε προκαθορισμένους χώρους, αναμένοντας την αποστολή του προς ανακύκλωση.

Το παλαιό χαρτί πλέον είναι φυσικός πόρος συμβάλλοντας στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.