Χωρίς κατηγορία

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

H ανακύκλωση βασίζεται κυρίως στην πληθώρα υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι ανάγκες δηλαδή που οδήγησαν στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης οφείλονταν στην έλλειψη

ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

H συλλογή του παλαιού χαρτιού είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Υπάρχουν εκτός της ΔΟΑΝΥΣ και άλλα διάφορα δίκτυα συλλογής για