ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

H συλλογή του παλαιού χαρτιού είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Υπάρχουν εκτός της ΔΟΑΝΥΣ και άλλα διάφορα δίκτυα συλλογής για